Лекари-специалисти по обща медицина

tw.con. GmbH

Разширявайки спектъра си на работа и предлаганите услуги, нашите клиенти търсят постоянно лекари специалисти по обща медицина. Клиниките се намират в атрактивни местности, често в близост до големи градове, които предлагат високи стандарти на живот и развлечения в свободното време. За тези клиенти търсим

Лекари-специалисти по обща медицина, които биха искали да живеят и работят в Германия.

Лекари-специалисти по обща медицина

Изисквания:

 • Завършено висше образование по медицина
 • Придобита специалност по обща медицина
 • Познания по немски език минимум на ниво Б2
 • Готовност и желание за преместване в Германия

Нашият клиент Ви предлага:

 • Шанс за кариерно развитие в сферата на общата медицина в Германия
 • Атрактивни работни места в красиви местности
 • Професионално обучение и възможност за допълнителни квалификации
 • Атрактивно възнаграждение
 • В някои от случаите, възможност за самостоятелно ръководене на лекарски практики
 • Работа в професионална среда с модерна техника

Вашите предимства:

 • Нашите услуги са напълно безплатни за кандидати
 • Ние Ви подкрепяме във всички формалности, които са необходими за започване на работа в Германия
 • Подкрепяме Ви по време на целия процес на кандидатстване и адаптиране в Германия

Ще се радвали да получим Вашата автобиография! При въпроси сме на разположение на посочените е-мейл-адрес nikoleta.pavlova@twcon.de и телефонен номер +359 2 4372413.

Можете да кандидатствате за това работно място като изпратите документите си на е-мейл nikoleta.pavlova@twcon.de