Защо трябва да се възползвам от услугите на посредническа фирма за консултиране и набиране на персонал при емиграция и как да разпозная, дали фирмата е добра?

Намирането и започването на работа в чужбина или въобще емиграцията е много по-обхватна и сложна задача, която не се свежда само до намирането на работно място. Това е голяма стъпка, огромна промяна и със сигурност едно от най-големите предизвикателства в живота Ви. В кратки срокове се сблъсквате с една нова (социална) система, която трябва да разберете и към която трябва да се адаптирате възможно най-бързо. При това разликите са големи и засягат и най-малките детайли като начина на комуникация и живот и всичко това на един чужд език.

Професионалната помощ при предприемане на тази стъпка може да Ви бъде много полезна, а дори и решаваща за успешното планиране и осъществяване на емиграцията. С това автоматично идва и отговорът на най-важния въпрос, който задават голяма част от кандидатите ни:

- „Трябва ли да емигрирам с фирма, специализирана в консултирането и подбора на персонал за чужбина или самостоятелно?“ Задайте си въпроса по друг начин: „Защо да не се възползвам от професионална и компетентна помощ?“ при това безплатно! „Искам ли наистина да се занимавам самостоятелно с теми, изискващи време, информация и свързани с много повече разходи като самостоятелното търсене на работно място и квартира в чужбина, конфронтиране с първоначалните формалности и различия в системата?“ Всъщност няма причина за това.

С една добра и компетентна фирма си спестявате много време, пари, стрес и имате надежден партнъор на своя страна, който притежава необходимия опит и познания и винаги можете да се допитате до него.

Една добра фирма Ви предлага не само намиране на работно място, но и всички други по-долу изброени услуги.

При това трябва първо да опровергаем митовете:

- „Нямат ли фирмите за подбор на персонал и посредниците само лоши работни места в портфолиото? Не, това не е вярно! Добрите фирми имат дори работни места в портфолиото, които не могат да се намерят на свободния пазар, защото част от работодателите се обръщат директно към посредническите фирми, без да обявяват позициите, за да спестят време и усилия. Работодател, който не е готов, да ангажира посредническа фирма, не би си направил труда да наеме, обучи и интегрира чужденец.

- „Но аз чувам от други, че посредническите фирми създават повече проблеми, отколкото помагат?“ Да, това е възможно. За съжаление има и некоректни посредници в този бранш. Затова е важно да си потърсите добра и професионална посредническа фирма. В избора могат да Ви помогнат препоръки от доволни кандидати и отзиви от клиенти, използвали услугите на фирмата, но бихте могли да установите и сами според прости критерии, дали посредническата фирма е професионална и компетентна.

По-долу сме събрали и синтезирали някои важни въпроси и критерии, с помощта, на които можете да разпознаете, дали фирмата работи професионално. Разбира се обясняваме също, какво бихме могли да направим за Вас и какво ни отличава от други фирми:

Как да разпозная една професионална, добра и сериозна посредническа фирма?

- Публичност в интернет и медиите: Къде намирам фирмата? Как и къде се появява и как са обявите? Професионално ли са формулирани? Уеб-страницата достатъчно информативна ли е? Има ли посочени контакти или консултантът опитва да се скрие? Наличието само на мобилен телефонен номер без постоянен адрес може да означава, че става дума за „хоби-посредник“!

- Присъствие в Германия
Къде е седалището на фирмата и къде са нейните сътрудници?: В Германия или в родината ми? Помощта и консултирането в Германия са много по-важни, отколкото в родината. Всички съществени стъпки в процеса на намиране на работно място в Германия и емиграцията се реализират в Германия, затова е важно фирмата и консултантите да са на място в Германия, да познават особеностите и процесите на място. Има ли фирмата необходимата структура в Германия за това? Често консултантите, работещи само от България не познават добре или изобщо не са наясно със системата и формалностите в Германия. Вследствие на това стават много грешки, които протакат емиграцията, усложняват я или дори могат да я възпрепятстват.

- Структура на фирмата - професионалeн коучинг и консултиране: Каква е структурата на фирмата? Много от рикрутинг-проектите представляват кооперации от една фирма на място в родината и друга фирма, намираща се в Германия, или фирмите имат сътрудници в България и само немскоговорящи сътрудници в Германия. Затова трябва да си зададете въпроса: Как ще комуникирам с фирмата-посредник? Наша уникална характеристика е, че ние работим без партнъори. Нашите сътрудници работят в Германия, но говорят на Вашия роден език.i Това означава, че комуникацията се осъществява на Вашия роден език през целия процес до приключване на проекта и след това и през цялото това време можете да разчитате на своя консултант от началото до края на проекта и след това. Разбира се, нашите сътрудници говорят свободно немски и са компетентни по отношение на регионалните особености и формалности.

- Нашите консултанти и сътрудници са Вашият интерфейс пред немските институции, работодатели, наемодатели и т.н. Тази концепция е уникална и рядко срещана на пазара.


- Установяване на контакт
Какво е първото впечатление? Моето лице за контакти учтиво ли е? Прави ли професионално впечатление? Запознато ли е с многобройните аспекти на емиграцията? Може ли да ме консултира? Интересува ли се и откликва ли на моите желания и житейската ми ситуация? Разпознава ли проблеми и предлага ли ми решения?

- Обхват на услугите:

Какви услуги ми предлага фирмата-посредник? Само като чист посредник ли се вижда или се грижи за апробацията, признаването на специалности, намирането на квартира, други формалности и т.н. Фирмата въобще в състояние ли е да предложи всичко това (вж. „структура“).

Фирмата –посредник познава ли формалните предпоставки и изисквания и процедурата за получаване на апробация? Посочва ли ми възможни особености и проблеми в автобиографията ми? (Не всички специализации се признават автоматично без проблеми, не винаги една специализация или образование в ЕС се признават автоматично). Ако на този етап вече нещо не е наред, трябва да сте предпазливи, да се свържете и с други фирми и да сравните!!

Моля обърнете внимание: Един консултант може да отговори коректно на въпросите Ви и да разгледа случая Ви, само ако сте му предоставили пълна и достоверна автобиография!

- Изучаване на немски език:

Изучаването на немски език се превърна в централен аспект от емиграцията като лекар, фармацевт или стоматолог, поради непрекъснато нарастващите езикови изисквания. Без професионална консултация и помощ междувременно е почти невъзможно да достигнете до необходимото езиково ниво. Затова централни въпроси са: Може ли фирмата да ми обясни, кое ниво се изисква и как да го достигна, кои езикови сертификати, в кои провинции се признават и къде и кои професионални езикови тестове и в коя провинция трябва да положа? Съдейства ли ми фирмата с информация и указания при планиране на достигането на необходимото езиково ниво за апробация, евентуално с помощта на работодателя? Може ли да ме консултира фирмата по отноше на езиковите училища, разходите за курсове и т.н.? В случай че се предлага поемане на разходите за езикови курсове: Каква е цената? Изисква ли фирмата подписване на договор за ексклузивност, т.е. забрана да се работи с други фирми при поемане на разходи и други услуги, неустойки и ако отговорът е да каква е давността на договора? Мога или трябва ли да платя на части или наведнъж? Задължава ли ме фирмата да приема едно от няколко (най-често 3) предложения? Обвързвам ли се с работодател и ако да за колко време? Колко голям е рискът ми, ако приема предложението?

Ние разглеждаме и решаваме винаги индивидуално за всеки отделен случай, каква подкрепа и помощ следва да гарантираме, но винаги предлагаме първоначална обща консултация по темата за всички заинтересовани кандидати.

- Комуникация:

По какъв начин протича (по-нататъшната) комуникацията? Успявам ли да се свържа с фирмата по телефон? Получавам ли в разумен срок отговор на е-мейлите си? Получавам ли след първия контакт информация и резултати относно търсенето, планирането, статуса на формалностите и т.н.? Лошата комуникация води до огромни проблеми при емиграцията и може да я възпрепятства. Ако в този аспект има проблеми, това е подходящ момент, да се консултирате и с други фирми.

Добрата комуникация е много важна за нас. Ние винаги сме лесно достъпни за нашите кандидати и ги информираме за всяка наша стъпка и новост.

- Първи контакт с работодателя:

По какъв начин се осъществява първият контакт с работодателя? Получавам ли спонтанно обаждане от работодателя, без присъствието и помощта на консултанта? Или консултантът просто ми дава адрес и контакти и ме моли да се обадя? Ние винаги осъществяваме първия контакт с работодателя под формата на предварително организиран разговор като телефонна или видеоконференция, в която винаги участва поне един сътрудник-консултант, който говори и Вашия роден език. Според нас е много важно да се установи първи телефонен или видео контакт между кандидата и работодателя. По този начин може да се изясни с малко усилия, дали отговаряте на индивидуалните езикови изисквания на работодателя и дали Вашите представи съответстват на тези на работодателя. Представете си разочарованието на двете страни, ако си направите труда да отидете на място при работодателя, без да сте поговорили предварително и двете страни установят още в първите 5 минути, че езиковото ниво не е достатъчно или Вие и работодателят нямате съвместими представи по отношение на обявената позиция, или не си допаднете още в първия момент. Един предварителен разговор може най-малкото да помогне да се минимизира рискът от загуба навреме и ненужни разходи, както за работодателя, така и за кандидата.

- Работни предложения без личен разговор са неприемливи. Отправят ли Ви работно предложение веднага след първия телефонен разговор, това говори за несериозна политика на Човешки ресурси от страна на работодателя. Зад това се крие често практиката: „В краен случай, мога да отстраня кандидата в рамките на пробния период!“ Тогава обаче оставате безработни в Германия! Освен това е важно сами да можете да си създадете впечатления за работодателя, бъдещите колеги и региона, в който ще работите!

- Посещение при работодателя на място:

Какво ми се предлага? Класическо 1-2 часово интервю или хоспитация, т.е. прекарване на 1-2 работни дни на съответното място? Винаги е смислено да се проведе няколкодневна хоспитация. В един кратък разговор не е възможно, нито за работодателя да си изгради точна представа за Вас, нито пък за Вас да прецените работните отношения. Една хоспитация винаги намалява рисковте за освобождаване от работа или напускане в пробния период. Най-вече това Ви дава възможност да получите детайли за трудовите отношения, за настроението и атмосферата при работодателя. Важно е също така да се види и регионът, населеното място, където ще работите и живеете и да си изясните въпроса, дали там ще се чувствате като у дома?

Ако работодателят предлага само един разговор или отказва възможността за провеждане на хоспитация, трябва да бъдете предпазливи и подозрителни! В такъв случай има опасност работодателят да се опитва да прикрие нещо.

- Пътни разходи за хоспитацията:
Трябва ли да поема пътните си разходи за хоспитация или работодателят ги поема?

- Поеманетпо на пътните разходи и разходите за нощувки от работодателя са въпрос на респект от страна на работодателя към кандидата. Понякога има изключения, но отказа от поемане на тези разходи за хоспитация е лош знак. Подобно поведение от страна на работодателя е уклончиво и демонстрира неангажираност от типа „Нека мине да се запознаем и без това е безплатно!“. Работодателят изглежда няма инстински интерес и не е готов да поеме риска за Вас като кандидат.

Но: Всеки работодател очаква и Вие да проявите инициатива и да дадете Вашия принос. Не бъдете дребнави и не дискутирайте възстановяването на 15 евро за трамвай, влак или такси, освен ако работодателят сам не предложи. Това не прави добро впечатление!

Ние договаряме поемането на транспортните разходи за Вас с работодателя, резервираме полетите и организираме нощувките. Ако пристигането Ви се пада в неделя или празничен ден, сме на разположение по телефона, в случай че имате проблеми или въпроси!


- Комуникация след хоспитацията:
Фирмата-посредник комуникира ли активно с мен? Държат ли ме в течение в процеса на вземане на решение и относно резултата? Консултират ли ме по отношение на потенциалната оферта? Ако се стигне до предложение и до назначаване, повечето от фирмите-посредници преустановяват своята дейност в този момент: Те са Ви свързали вече с работодателя, стигнало се е до назначаване и с това тяхната работа е приключила. Именно затова повечето кандидати си мислят че не са им необходими посредници. Но точно от този момент започва инстинската полза от работата с една добра и компетентна посредническа фирма!

- Предложение и трудов договор:
Ние разглеждаме трудовия Ви договор и го обсъждаме с Вас на Вашия роден език! Откликваме на въпросите Ви и изчистваме неяснотите и Ви даваме информация, дали най-важните аспекти по договора отговарят на пазарните условия: заплата, отпуска, отпуска за професионална квалификация, работно време, предизвестия и т.н. Тези услуги не се предлагат по подразбиране и почти никой от конкурентите ни не е в състояние да ги предложи.

- Апробация:

Подаването на документи за Вашата апробация (и признаването на специалността Ви) трябва да се осъществи професионално, в противен случай губите време, или в най-лошия случай може да се стигне до големи проблеми, които възпрепятстват автоматично признаване! Особено при кандидати с по-стари документи за завършено образование (например започнало следване преди 2007 г. в България и Румъния), трябва да са изпълнени определени предпоставки, за да бъдат признати специалностите или образованието автоматично. Същото важи за следване извън ЕС, което е било признато в родината. Не всички медицински специализации от родината се признават. Най-често проблемни са някои случаи на обща медицина, лаборатнорна медицина, микробиология и онкология. В Германия има общо 23 институции, които са отговорни за издаване на апробацията регионално. Всяка от тях в детайли има свои изисквания. Също и в безпроблемните тривиални случаи в важно да се знае, какви точно са изискванията на съответната институция (има ли нужда от апостили, преводите в Германия ли трябва да са изготвени или се приемат и такива от родината? Трябва ли да се предоставят оригинални документи?). Липсата на информация води до ненужно протакане на издаване на апробацията и с това до усложняване и протакане на Вашата емиграция във времето. Подсигурете се непременно навреме, че Вашият консултант познава в детайли тази тематика, в противен случай Вашият път към Германия може а бъде отклонен или ненужно удължен. Ние се занимаваме ежедневно с подаване на документи за апробация за кандидати със завършено образование в ЕС и придобити специалности в ЕС.


- Намиране на квартира:

Много важно за започване на работа в Германия е намирането на първа възможност за настаняване или място където можете първончално да отседнете. Не подценявайте темата с търсенето на квартира! Това може да доведе до проваляне на Вашето заминаване!
Немският жилищен пазар е много напрегнат към момента. В много райони трябва буквално да кандидатствате за квартира и да се наложите сред много желаещи и конкуренти. Освен това в Германия нормалните квартири са необзаведени, често нямат дори кухня. Не е реалистично и смислено да се търси нормална празна квартира в Германия от чужбина. Ние Ви консултираме по тази тема още в много ранна фаза от нашата съвместна работа. Коректният избор на целеви регион, съблюдавайки аспекта разходи за наем, ще Ви помогне да спестите по няколко стотин евро на месец само от наема, при иначе същата заплата и същото качество на живот. Помагаме Ви да намерите първоначално решение за настаняване в Германия. Освен това, разглеждаме договора за наем с Вас и Ви консултираме за особеностите, като например депозит, предизвестия за прекратяване на договора, допълнителни разходи и т.н.

- Консултиране и коучинг преди и след постъпване на работа в Германия:

Както по-горе обяснено: Много от нашите конкуренти вече са приключили отадвна проекта преди тази фаза: Ние Ви казваме също, какво точно след или покрай преместването в Германия трябва формално да се изпълни: регистрация на адрес, откриване на банкова сметка, избор и регистрация към някоя от здравните каси, регистрация към лекарски или фармацевтичен съюз, регистрация към съответния фармцевтичен или лекарски пенсионен фонд, подаване на документи за детски надбавки и др. Тук също следва да се съблюдават конкретни въпроси и срокове! Получавате писмо от немските институции на официален немски? В наше лице винаги имате достъпно и надеждно лице за контакти, което ще Ви обясни търпеливо на родния Ви език, какво означава писмото и какво следва да се направи.

 

iКъм момента предлагаме консултиране на роден език на следните езици: румънски, български, гръцки, унгарски и полски. Допълнително нашите сътрудници говорят английски, френски, испански и италиански. Моля да съблюдавате, че ние можем да разглеждаме Вашите трудови договори и договорите Ви за наем, както и да Ви съветваме само по съдържание. Нямаме право да Ви предлагаме юридическа консултация и това не е наша задача.