Услуги за кандидати

Наясно сме с идеята, че задачата ни е да свързваме хората в една решаваща фаза от техния живот, както и да ги консултираме и подкрепяме. Тази голяма отговорност, която поемаме чрез нашата дейност се отразява в качеството и метода на изпълнение на нашите услуги. В tw.con клиентите и кандидатите заемат основно място в целия рикрутинг-процес.

Като наш кандидат, търсещ услугите ни за посредничество в намирането на работа в чужбина, имате шанса да се възползвате от следните предимства:

Напълно безплатно:

Нашите услуги са безплатни за кандидатите, т.к. ние получаваме възнаграждение за работата си от бъдещите работодатели.

...

Намиране на работно място, съответстващо на квалификацията и предпочитанията на кандидата:

Наред с основните критерии за работа в Германия  като вид на работата, изисквания, квалификации и заплащане, голяма роля играят и други условия като: Дали това е правилното работно място за по-нататъшно кариерно развитие? Какви са перспективите? Ще бъда ли щастлив с избора си?

...

Помощ и подкрепа при уреждане на формалностите и интегрирането:

Дори, когато преместването в чужда страна в рамките на ЕС е протелко сравнително лесно, човек попада в една коренно различна среда. Съществуват редица формални, но също така и културни особености, които трябва да се съблюдават.

...

Подкрепа при подаване на документи за апробация:

Лекари, зъболекари и фармацевти са задължени да изпълнят някои важни формалности, още преди преместването си в Германия: необходима им е т. нар. апробация, т.е. разрешителното за признаване на следването и упражняване на професията лекар на територията на Германия.

...

Помощ в изучаването на немски език:

Един изключително важен аспект за оптимална интеграция в новата родина е именно изучаването на местния език. За медицинските кадри той е задължителна предпоставка: без необходимия сертификат по немски език за ниво Б2 съгласно европейската референтна рамка, не бихте могли да получите апробацията, но също и в други области като например машиностроене познанията по езика са много важни. 

...

Лица за контакти на Вашия роден език:

Една от най-важните особености на нашата фирма е фактът, че разполагаме с консултанти, които владеят Вашия роден език. Изключително трудно е да се обясняват въпроси от правноюридическо, данъчно, управленско и техническо естество на език, който не е овладян до такова високо ниво.

...

Консултиране по отношение на междукултурните аспекти:

Междукултурните неразбирателства и недоразумения  често се превръщат в източник на  загуби за работата в един международен екип. Тук се имат предвид, както познаване на чуждата култура, така и съблюдаване на особеностите на собствената кутлура.

...