Вие сте лекар или фармацевт?

...и говорите немски език? Попаднали сте на правилното място!Имаме много работни места предимно за лекари-специалисти и специализанти, намиращи се в края на специализацията си, както и за магистър-фармацевти за Германия!

Животът в Германия

Искате да работите и да живеете в Германия? Тук бихте могли да прочетете най-важното за Вашия успешен старт в Германия!

tw.con.-работа за лекари, фармацевти, инженери и IT-специалисти в Германия

Тw.con. е фирма, специализирана в консултирането на персонал  и работодатели със седалище в Германия и един филиал в Румъния. От 2002 г. насам консултираме успешно немски фирми в подбора на чуждестранен персонал. Посредничим на висококвалифицирани кадри от Европа за намиране на работа в Германия, Австрия и Швейцария в сферата на здравеопазването, IT-технологиите и инженеринга.

Като международно ангажирана фирма интеркултурният аспект е една от нашите силни страни, услугите, които предлагаме далече надхвърлят посредничеството в намиране на персонал. Консултираме, както клиентите си, така и кандидатите си в процеса на тяхната интеграция в новата културна обстановка. Всички наши сътрудници имат международен опит и говорят повече от един чужд език.