Тук сме събрали и подготвили за Вас най-важната информация, която би Ви помогнала в адаптирането към новото работно място в Германия, както и в процеса на адаптация към новата среда.

Работа в Германия

Език:

т.к. немският език се счита за един от официалните и най-говорими езици в Европа, работодателят очаква  чуждестранните колеги също да разполагат с конкретни познания по немски език. За лекари, зъболекари и фармацевти са необходими по-стабилни езикови познания, за да могат да получат т. нар.

 

...

Признаване на дипломи за висше образование:

Официално признаване на следването се изисква за професии, за които е необходимо специално разрешително, като например професии в сферата на здравеопазването. 

...

Апробация за лекари, зъболекари и фармацевти:

както по-горе вече споменахме, медицинските служители се нуждаят от апробация, това означава разрешително за упражняване на професията на територията на Германия.

...

Признаване на титлата „специалист” за лекари:

Лекарите-специалисти могат да си признаят в Германия придобитата лекарска титла по определена специалност.  Предпоставка за това е апробацията и членството в съответната национална медицинска асоциация на лекарите. За признаването са необходими диплома и удостоверение за съответствие, което доказва, че специализацията съответства на минималните изисквания в ЕС, съгласно директива 2005/36/EG.

...

Заплати:

Размерът на заплатите в Германия зависи от много и най-различни фактори като например квалификация на кадрите, опит, големина на фирмата, местоположение и т.н. В някои фирми съществуват колективни трудови договори между представителството на персонала и работодателите, поради което заплатите за всички работници са предварително регламентирани.

...

Данъци или „колко нето остава от бруто”?:

Немската данъчна система е сравнително сложна. Повече от 50 % от световната литература в тази сфера произлиза от Германия. От друга страна много голяма част от въпросите са справедливо и точно регламентирани и голяма част от формалностите могат да се изпълнят онлайн или по пощата, затова и в Германия рядко се натрупват „дълги бюрократични опашки”.

...

Търсене на жилище:

Немското право за уреждане на отношенията между наемодател и наемател е сравнително благоприятно и предоставя на наемателите значително голяма защита на интересите им. Именно поради тази причина за наемодателите е много трудно да прекратят договор.

...