Работа за лекари офталмолози в Германия

Ние сме сред водещите експерти в Германия по отношение на посредничеството при намиране на работа за лекари офталмолози и сме готови да Ви консултираме, както професионално, така и регионално при намирането на оптималното за Вас работно място като очен специалист.

Разполагаме с отлично разработена база данни и мрежа от много контакти с работодатели в сферата на очните болести в Германия. Както големи клиники, така и локални частни практики принадлежат към нашите ключови клиенти.

Повечето ни клиенти ни възлагат целенасочено търсене на лекари офталмолози, така че голяма част от местата не са публикувани в обявите за работа. Поради тази причина, бихме могли да Ви предложим много по-широк спектър от работни места, отколкото бихте могли да намерите самостоятелно в обявите.

За Вас като кандидат посредничеството при намиране на работно място чрез нас е необвързващо и безплатно. Свържете се с нас-ние ще Ви консултираме с удоволствие!

Няколко интересни факта за офталмологията в Германия

Медицина на най-високо ниво
Германия в световен план се радва на много добър имидж в областта на офталмологията и принадлежи технологично и научно към водещите страни в тази сфера. Това се отразява и в нормалното ежедневие, от една страна предлагането на допълнително обучение и квалификация е на най-високо ниво, от друга страна и малките клиники и частни практики разполагат с модерна техника като HRT или OCT, което прави  поставянето на професионална, обхватна и точна диагноза възможно. Много често частните клиники и кабинети са много по-добре и модерно оборудвани, отколкото болниците или дори университетските клиники.

Амбулаторната офталмология е много по-широко застъпена
В края на 2014 г. В Германия са били заети около 5800 очни лекари, 4860 от тях, т.е. 84 % в амбулаторната сфера. Само 16 % от тях са работили в болници. Именно поради тази причина търсенето на лекари офталмолози е предимно голямо в амбулаторния сектор.

Едно от обясненията за значително големия дял на амбулаторния сектор е именно описаният по-горе професионализъм. Много малка част от интервенциите при очните болести се изъвршват стационарно, така че по-голямата част от лечението и хирургическата намеса могат да се провеждат от медицински центрове и частни очни практики.

Демография
В края на 2014 около 68% от лекарите, заети в амбулаторния сектор са били над 50 годишни кадри, а 21 % от тях дори над 60 годишни. Немската система скоро ще бъде изправена пред голяма вълна от пенсиониращи се очни специалисти и броят на напускащите системата лекари няма да може да бъде компенсиран от немски офталмолози. Това развитие дори вече е довело през 2014 г.  до намаляване на броя на немските очни лекари с 2 %, при повишаващо се паралелно търсене на специалисти, поради тенденцията на застаряване на нацията.

Отлични перспективи за заплащане
Офталмолозите принадлежат към най-добре платените лекари-специалисти в немската система. При това трудовото възнаграждение в амбулаторния сектор е далеч над нивото в болниците. Често очен лекар, работещ изцяло консервативно в частна практика или медицински център, печели двойно на това, което получава негов колега в болница.

При успешно сработване и адекватни познания по немски език един офталмолог в консервативната сфера може да достигне до годишно заплащане от над 100.000 евро бруто. 

Защо да се възползвате от услугите на tw.con. в търсенето на работа като офталмолог в Германия?

Ние Ви предлагаме обхватно консултиране и услуги във връзка с процеса на кандидатстване за работа, както и подкрепа и информация по време на адаптирането Ви в Германия и на новото работно място. Нашите услуги са безплатни за кандидати, доколкото приемете наша оферта и започнете работа при наш клиент-работодател.

По-конкретно Ви предлагаме следните предимства при съвместна работа с нас:

• Предлагаме Ви оферти само при подбрани работодатели, които са отворени за работа с чуждестранни специалисти и са готови да ги наемат на работа, съответно работодатели, които предварително консултираме във връзка с особеностите на работа в международен екип и интеркултурните аспекти.

• Консултираме Ви в избора на най-подходящ за Вас работодател и местоположение за оптимално планиране на живота Ви в дадения регион, в тази връзка Ви консултираме по теми, свързани със заплатите, разходите за живот, цените на наемите и т.н.

• Организираме Ви хоспитации и интервюта на място в Германия, при което имате възможност да добиете първи впечатления от работното ежедневие при Вашия потенциален работодател. Обикновено разходите за път за хоспитациите се поемат от работодателя.

• Подкрепяме Ви при подаване на документите за апробация и признаване на специалността, като се опитваме да намерим винаги най-лесния и бърз начин за Вас за получаване на разрешителните и документите за признаване на квалификациите.

• Помагаме Ви в разбирането на трудовия договор и договора за наем, както и да изясните евентуално възникнали въпроси във връзка с договорите.

• Подкрепяме Ви в намирането на квартира за първоначално настаняване в Германия.

• Консултираме Ви по теми, свързани с първите формалности на място в Германия като регистрация на адрес, откриване на банкова сметка, подаване на документи за детски надбавки, регистрация в съответния лекарски съюз и пенсионна каса за лекари, както и при нанасянето в лекарския регистър.

Ако имате въпроси по темата се радваме на контакт от Ваша страна.

Заинтересовани очни лекари, които все още не говорят немски език, също могат да се обръщат към нас за повече информация. Като топ-експерти в сферата на очните болести с удоволствие ще отговорим на Вашето запитване!