Работа за лекари в Германия

Нашата фирма посредничи успешно вече над 10 г. на лекари за намиране на работа в Германия. Предлагаме работни места на лекари от различни специалности в болници, както и в частни практики и медицински центрове. Активни сме в цяла Германия и осигуряваме работа на лекарите в почти всички провинции.

Нашите предложения за лекари:

Всички наши услуги са безплатни за лекари.

Лекари-специализанти

На лекари-специалисти и абсолвенти, които вече са достигнали до Б2-ниво (със или без сертификат), които отговарят на определени изисквания и искат да намерят работа в Германия с наша помощ, предлагаме безплатни езикови курсове в Германия, за да могат да достигнат необходимото ниво за успешното полагане на езиковия тест за лекари.

Лекари-специалисти

На лекарите-специалисти, взависимост от сферата на специалност, имаме възможност да предложим помощ за намиране на работа и подкрепа за успешното полагане на теста, стартирайки с ниво от Б1 нататък. Свържете се с нас за повече детайли! Ние ще Ви консултираме с удоволствие по отношение на условията за участие в нашите програми за лекари, които търсят работа в Германия. За лекари предлагаме много повече от просто намиране на работа и подобряване на езиковите познания. Помагаме Ви по време на целия рикрутинг –процес, започвайки от консултацията по отношение на избора на работно място, през формалностите до получаване на апробация, подкрепяме Ви във фазата на преместване в Германия и сме Ваше лице за контакти дълго време след започването на работа в Германия. Тук можете да прочетете, какво отличава компетентна посредническа фирма и кои услуги би следвало да предлага.  

Информация за лекари, които търсят работа в Германия 

Какви лекари се търсят в Германия? 

В Германия не се търсят лекари от всички специалности. В някои сфери на медицината дори е много трудно да се намери работа като чужденец. Лекарите-специализанти имат толкова по-големи шансове да намерят работа, колкото по-добре говорят немски и колкото по-опитни са. В някои сфери съществува голямо търсене на лекари-специализанти, като например:

 • психиатрия (където са необходими много добри познания по немски)
 • неврология (където са необходими познания по немски над средното ниво)
 • анестезиология (тук опитът е предимство)
 • вътрешни болести, към които в Германия спадат области като кардиологията, гастроентерологията, пневмологията и т.н.

 Области с ограничено търсене на лекари-специализaнти:

 • дерматология
 • урология
 • хирургичните специалности (тук спада и ортопедията)

При лекарите-специалисти има голямо търсене не само в болниците, но и в частната сфера в практиките и поликлиниките, в практитите и медицинските центрове, т.н. 

Болниците предлагат работа на лекари предимно от следните специалности:

 • анестезиология
 • педиатрия
 • гинекология
 • вътрешни болести:
 • пневмолози
 • общи интернисти
 • гастроентеролози
 • кардиолози.

В частния сектор има работа за лекари предимно в следните области:

 • общопрактикуващи лекари
 • офталмолози
 • интернисти
 • гастроентеролози
 • гинеколози
 • педиатри

Какви са заплатите на лекарите в Германия

Заплатите в Германия винаги се съобщават като брутна стойност. Немската данъчна система е много сложна, така че пресмятането на чистата заплата не е лесно. Нетната заплата зависи от много фактори, на първо място от това, дали кандидатът има сключен брак или не, но също разстоянието между квартирата и работното място може да повлияе на облагането на дохода. Бруто-нето калкулатор можете да намерите тук

За работа в болниците заплатите за лекари са стандартизирани до голяма степен. Според собственика на болницата (общински, църковни, частни), има тарифни договори, които определят размера и развитието на заплатите, но също и отпуската, работното време и т.н. Размерът на заплатите е почти еднакъв за всички тарифни договори. Информация за тарифните договори за лекари за всички болници ще намерите на страницата на „Marburger Bund“, представляващ профсъюз на лекарите.

От 01.05.2018 един лекар, който започва работа в общинска болница като начинаещ стартира с около 4.400 евро бруто месечно и заплатата се увеличава до края на специализацията на около 5.500 евро бруто. Нощни и съботно-неделни дежурства се заплащат отделно, така че месечно заплатата се увеличава с още около 1000 евро бруто.

Един лекар-специалист започва със заплата от 5.800 евро бруто, а един главен лекар с около 7.300 евро бруто. Тук нощните и съботно-неделни дежурства също се заплащат допълнително.

В частния сектор няма тарифни договори за лекари, но и тук заплатата се определя според тарифните договори на болниците. Основната заплата за лекари-специалисти в частния сектор е по-висока от тази в болниците, с тази разлика, че тук няма нощни и съботно-неделни дежурства, които се заплащат допълнително. Лекари от определени специалности като например офталомозите или радиолозите могат да работят в частния сектор за много по-голяма заплата, отколкото в болниците.

Къде има работни места за лекари в Германия?  

Основно може да се каже, че дефицитът на лекари е по-голям в Северна и Източна Германия, отколкото в южната и западната част на страната. Немските лекари също предпочитат работните места в големите градове, поради което чуждестранни лекари се търсят предимно за провинциалните региони. Много добрите познания по немски и евентуално опитът увеличават шансовете да се намери работно място в атрактивен регион.

Работни места за лекари в частния сектор в Германия 

Общоизвестно е, че предимно болниците предлагат работни места на чуждестранни лекари в Германия. По-малко известно е, че по-голямата част от работните места в частния сектор са за общопрактикуващи лекари. Нашата фирма е специализирана най-вече в посредничеството за намиране на работни места за лекари в частния сектор, затова бихме искали да обърнем по-специално внимание на този аспект. Частният сектор в Германия е организиран отделно от болниците и е сравнително силно регламентиран. Системата е така устроена, че да се избегне пренасищане с лекари, което води до комфортна ситуация за практиките и медицинските центрове, които постоянно имат достатъчно пациенти. Фактически обаче в много области в Германия цари голям дефицит на лекари-специалисти и общопрактикуващи лекари, поради което практиките и медицинските центрове, особено в провинцията, вървят много добре.

Особено голям дефицит на лекари има в следните области:

Общопрактикуващи лекари

Според наша преценка в Германия към момента липсват около 500-1000 семейни лекари. Трудно е да се посочат точни данни, тъй като много лекари работят все още и на възраст над 70 г., тъй като не могат да намерят последовател за практиката си. Поради големия дефицит на общопрактикуващи лекари, за чуждестранните семейни лекари има големи шансове за намиране на работно място в Германия. Наред с частните практики и медицински центрове, много от медицинските центрове са основани от болници и в някои провинции [„местната здравна каса“] дори е тази, която назначава лекарите. Семейните лекари започват от заплата около 5000 евро бруто на месец и с допълнителните обучения могат да достигнат до около 9000 евро бруто.

Офталмолози 

В посредничеството на офталмолози от ЕС за работа в Германия принадлежим към водещите посредници на пазара. Затова за тази сфера сме създали отделна страница, която дава детайлна информация за работа за очни лекари в Германия. 

Офталмологията се практикува в Германия преди всичко в частния сектор. Само 10 % от местата за офталмолози се намират в болниците. Останалите се разпределят между практиките и клиниките. Заплатите за офталмолози са много добри. Стартовите заплати започват от около 6000 евро бруто и достигат до над 10.000 евро бруто на месец.

Други сфери на специализация за лекари в Германия

Практиките и медицинските центрове предлагат работни места за лекари в Германия и в други области, например УНГ, дерматология, педиатрия, гинекология, гастроентерология, пневмология. Една особеност на частния сектор в Германия е, че и като чуждестранен лекар можете да ръководите практика. За тази цел има различни модели. От една страна директна покупка на практиката, при което продаващият лекар остава още известно време, докато въведе в работата чуждестранния купуващ практиката лекар . От друга страна има все повече модели, преди всичко общински или управлявани от здравната каса практики, при които варианти лекарят първо се назначава и получава едва след няколко години опцията да поеме практиката.

Ние сме експерти по въпроса със заемане на работни места от лекари в частния сектор в Германия. Свържете се с нас ние ще Ви консултираме с удоволствие.

Кои условия трябва да изпълни един лекар, за да може да работи в Германия  

За да работите като лекар в Германия Ви трябва т. нар. Апробация, разрешителното за упражняване на професията като лекар. Апробацията се издава от провинцията, в която ще работите, но важи в цяла Германия. За да получите апробация трябва да изпълните две изисквания:

1. Да говорите немски на високо ниво

2. Да се признае следването Ви от чужбина

Езикови изисквания за лекарите в Германия. 

Най-важният аспект за започване на работа като лекар в Германия е владеенето на езика. От април 2017 г. всички чуждестранни лекари в Германия са длъжни да положат езиков тест за лекари на ниво С1 към съответния лекарски съюз. Тези изпити са много трудни и изискват много добро познаване на медицинския немски. Почти е невъзможно да се достигне необходимото ниво в чужбина. Много е важно кандидатите да се подготвят интензивно за този изпит чрез подходящ учебен план, курсове в група, частни уроци и хоспитации. Ние ще Ви консултираме с удоволствие по тази тема и ще Ви предложим многобройни варианти за успешно достигане на нивото, необходимо за издържане на медицинския езиков изпит. Свържете се с нас за повече информация по този въпрос! Повече детайли за езиковите изисквания за получаване на апробация в Германия ще намерите тук.

Формални изисквания за лекарите в Германия  

Дипломите, издадени от университети в ЕС, се признават автоматично в Германия. Във връзка с признаването на по-старите дипломи трябва да се приложи удостоверение за съответствие на следването с нормите на ЕС, каквото представлява удостоверението по директива 2005/36 EС. Освен доказването на езиковите познания не е необходимо полагането на изпити по специалността. Молбата се подава в една от всички 23 институции, които са отговорни за издаване на апробацията. При подаването на документите следва да се съблюдават изискванията и особеностите на съответната институция (например признават ли се преводите на немски на документите от страна на ЕС или от Германия, необходимо ли е легализиране на дипломите чрез Хагски апостил, показват ли се документите в оригинал и т.н.), в противен случай може да се стигне до забавяне на обработката на молбата. На лекарите, които искат да търсят работно място чрез нас, помагаме с удоволствие при всички тези формалности и поемаме изцяло комуникацията с отговорната за документите институция в Германия.

Признаване на специалност  

Лекарите-специалисти трябва да преминат в Германия не само през процедура за признаване на следването по медицина, но и за признаване на специалността. Ако специалността е придобита в ЕС, тя се признава автоматично с някои малки изключения за някои специалности. Признаването на специалността е възможно само с налична апробация. Някои специалности не се признават автоматично, защото програмите на специализация в различните страни на ЕС се отличават. Към тези специалностти принадлежат преди всичко онкологията, специалности, свързани с лабораторна медицина, микробиология и клинична биохимия.

Ако се интересувате от възможностите за намиране на работа за лекари в Германия, бихме се радвали да получим Вашата кандидатура. Съветваме Ви да разгледате нашата страница с оферти за работа.